mask

Badania psychologiczne kierowców - Turek

kluczyk od samochodu

W naszej przychodni przeprowadzamy badania psychologiczne kierowców. Turek i okolice, to obszar, gdzie funkcjonuje wiele przedsiębiorstw oferujących usługi przewozowe i dostawcze. Osoby zawodowo zajmujące się kierowaniem pojazdów powinny co jakiś czas brać udział w badaniach, które zapewniają prawidłowe i bezpieczne wykonywanie pracy. Nasza oferta jest skierowana nie tylko do zawodowych kierowców, ale również pracodawców, którzy mają obowiązek zapewnić swoim pracownikom kontrolne badania psychologiczne.

Badania psychologiczne kierowców to złożony proces, który pozwala analizować zdrowie psychiczne kierowcy pod kątem m.in.

 

 • dojrzałości emocjonalnej,
 • sprawności psychomotorycznej,
 • sprawności intelektualnej,
 • oraz wychwycenia ewentualnych zaburzeń poznawczych.

 

Badania mają wpływ nie tylko na wydajność i komfort pracy, ale przede wszystkim także na bezpieczeństwo na drodze – zarówno kierowcy, jak i innych uczestników ruchu drogowego.

Zobacz też: badania psychologiczne na broń.

 

Kto powinien się do nas zgłosić?

W naszym gabinecie przeprowadzamy badania psychologiczne dla przyszłych oraz aktywnych kierowców pojazdów wszystkich kategorii (A, A1, B, B1, C, C1, D, D1BE, C1E, CE, D1E, DE, T). Nasza oferta skierowana jest do osób ubiegających się o pracę w charakterze:

 

 • kierowców konwojentów,
 • kierowców pojazdów uprzywilejowanych,
 • instruktorów i egzaminatorów nauki jazdy,
 • przedstawicieli handlowych,
 • kierowców sportowych,
 • kierowców taksówek,
 • kierowców komunikacji miejskiej i podmiejskiej oraz międzymiastowej,
 • kierowców skierowanych przez Urząd Komunikacyjny za przekroczenie dopuszczalnej liczby punktów, będących sprawcami wypadków, kierujących w stanie nietrzeźwości lub po użyciu środków odurzających.

 

Jak przebiegają badania dla kierowców?

Szczegółowe badania psychologiczne dla kierowców powinny być przeprowadzane regularnie – co pięć lat. Zaleca się, aby osoby, które skończyły sześćdziesiąt lat były badane co trzydzieści miesięcy.

Badania w naszej przychodni odbywają się w trzech etapach i trwają około półtorej godziny. Należy podchodzić do nich bezstresowo, będąc wypoczętym i wyspanym.

Kolejność przeprowadzanych badań:

 

 • pierwszy etap to sprawdzenie jak badana osoba zachowuje się w wybranych, nieraz nieprzewidzianych sytuacjach. Pacjent uczestniczy w rozmowie z psychologiem oraz wypełnia specjalistyczne kwestionariusze,
 • podczas drugiego etapu ocenia się sprawność intelektualną pacjenta, w tym m.in. koncentrację,
 • kolejny i ostatni etap to analiza – przeprowadzana za pomocą specjalnego sprzętu, takiego jak np. stereometry, mierniki czasu reakcji, aparat krzyżowy. Przy użyciu tego typu aparatury, możliwa jest kontrola koordynacji ruchowo – wzrokowej, sprawdzenie sposobu, w jaki pacjent percypuje prędkość i odległość, szybkość reagowania na niektóre sytuacje lub ostrość wzroku podczas nocnego prowadzenia pojazdu.