mask

Badania psychologiczne operatorów maszyn - Turek

Kobieta stojąca przy urządzeniu

Wykonujemy badania psychologiczne operatorów maszyn. Turek i okolice to miejsce, gdzie znajduje się Twój zakład pracy? Stąd będzie Ci najbliżej, aby skorzystać z usług psychologicznych, które oferuje nasz gabinet.

Myślisz o pracy związanej z obsługą maszyn ciężkich lub na wysokościach? Niezbędne są w ich kontekście badania psychologiczne, które ocenią Twoją wytrzymałość psychiczną, odporność na stres, a także wykluczą posiadanie lęków czy fobii (np. lęku wysokości). W naszym gabinecie przeprowadzimy specjalistyczne badania psychologiczne na osobach, które przygotowują się do pracy na stanowiskach:

 

 • operatora wózków jezdniowych, podnośników widłowych,
 • operatorów koparko-ładowarek, żurawi i innych ciężkich maszyn budowlanych,
 • pracowników wykonujących czynności na wysokościach,
 • pracowników wykonujących prace wymagające szczególnej sprawności psychofizycznej (m.in. przy obsłudze instalacji chemicznych do produkcji gazów toksycznych, przy materiałach łatwopalnych, środkach toksycznych i materiałach biologicznie zakaźnych, doświadczalne z nowymi rodzajami uzbrojenia i amunicji, remontowo-konserwacyjne przy amunicji i jej konfekcjonowaniu).

 

Gruntowne badania psychologiczne operatorów maszyn obejmują kontrolę

 

 • inteligencji i osobowości,
 • widzenia przestrzennego,
 • koordynacji wzrokowo ruchowej,
 • zdolności reagowania na nagłe, trudne sytuacje.

 

Badania przeprowadzamy w zakładach pracy lub w przystosowanych do tego ośrodkach szkoleniowych.

 

Jak wyglądają badania psychologiczne i dlaczego należy je cyklicznie przeprowadzać?

Wiele czynności wykonywanych w ramach obowiązków zawodowych, to procesy wymagające zarówno dużego skupienia, jak i podzielności uwagi. To między innymi z tego powodu są konieczne badania psychologiczne kierowców. Również prace wykonywane przez operatorów maszyn muszą być oparte na prawidłowym stanie psychicznym, który przekłada się na bezpieczne i odpowiedzialne realizowanie zadań.

Za pierwszym razem badania psychologiczne mają pomóc w ocenieniu, czy pacjent ma predyspozycje do wykonywania danej pracy. Kolejne, cykliczne kontrole mają na celu wykazać czy pacjent wciąż odnajduje się w wybranym zawodzie, nie zagrażając zdrowiu i życiu zarówno swojemu, jak i współpracowników.

W trakcie badań dużą uwagę przykuwamy na to jak pacjent reaguje na wybrane bodźce oraz nieoczekiwane okoliczności. Dlatego warto brać udział w badaniach, będąc wypoczętym, gdyż zmęczenie może mieć wpływ na nieprawidłową percepcję. Badania składają się z trzech etapów:

 

 • najpierw pacjent rozwiązuje psychologiczne testy i kwestionariusze,
 • następnie poddawany jest testom aparaturowym, które określają sposób oddziaływania na bodźce,
 • na końcu przeprowadzana jest szczegółowa rozmowa ze specjalistą, po której psycholog przedstawia wyniki swojej obserwacji oraz przekazuje opinię psychologiczną.