mask

Badania psychologiczne na broń - Turek

osoba z bronią

Przeprowadzamy także badania psychologiczne na broń w Turku. Badania psychologiczne na posiadanie broni są prawnie regulowanym obowiązkiem. Bez nich posiadanie tego typu środków obronnych jest nielegalne. Przeprowadzamy kompleksowe badania psychologiczne na broń u osób, u których jest ona narzędziem pracy np. w przypadku służb mundurowych lub myśliwych. Fachową pomoc z naszej strony otrzymają również członkowie stowarzyszeń, którzy zajmują się odtwarzaniem wydarzeń historycznych, sportowcy biorący udział w konkursach strzeleckich, a także kolekcjonerzy broni. Również osoby, które rozważają posiadanie broni w celu samoobrony, mają obowiązek wziąć udział w badaniach.

U nas przejdziesz odpowiednio sprofilowane badania i testy, które ocenią Twój stan psychiczny i rozstrzygną, czy możesz stać się posiadaczem i użytkownikiem broni. Zadzwoń i zapytaj o szczegóły. Podpowiemy, jak przygotować się do testu, aby otrzymane wyniki były jak najbardziej miarodajne i rzetelnie odzwierciedliły rzeczywisty poziom odporności na stres oraz szybkości reagowania na bodźce zewnętrzne.

 

Co ile czasu należy przeprowadzać badania i dlaczego jest to konieczne?

Wszystkie badania mają tymczasowy okres ważności. Tak jak osoby zawodowo kierujące pojazdami zobowiązane są do cyklicznych badań psychologicznych kierowców, tak i posiadacze broni co jakiś czas są zobligowani do poddawania się psychologicznej obserwacji.

W przypadku używania broni bojowej i gazowej konieczne jest przeprowadzanie badań co pięć lat. W wielu innych przypadkach aktualne badania uzależnione są od specyfiki wykonywanego zawodu lub innej aktywności z wykorzystaniem broni. Warto mieć na uwadze, że od 2023 roku członkowie kół łowieckich będą zobowiązani do okresowego przeprowadzania badań lekarskich i psychologicznych, co jest potwierdzone nowelizacją ustawy o broni i amunicji.

Wiarygodne badania psychologiczne na broń mają na celu sprawdzić zdolność psychiczną i sprawność umysłową właściciela broni. Zadaniem psychologa jest stwierdzenie bądź wykluczenie wszelkich zaburzeń psychologicznych, których zakres został precyzyjnie ujęty w ustawie o broni i amunicji.

W ramach badań pacjent przechodzi testy na dojrzałość emocjonalną i społeczną. Sprawdzana jest jego koncentracja, odporność na stres oraz sposób radzenia sobie w trudnych, nieprzewidzianych sytuacjach.