mask

Czym jest psychotechnika i kogo obowiązuje?

Psychotechnika to dziedzina nauki, która zajmuje się badaniem i analizą zdolności człowieka do wykonywania różnych zadań. Jest to szczególnie istotne w przypadku zawodów, w których błędy mogą prowadzić do poważnych wypadków czy zagrożenia życia innych osób. W Polsce badania psychotechniczne są obowiązkowe dla wielu grup zawodowych, m.in. kierowców, operatorów maszyn, pracowników służb mundurowych itd.

 

Badania psychotechniczne kierowców, operatorów maszyn itd.

Jest wiele zawodów, które wymagają potwierdzenia prawidłowego stanu zdrowia psychicznego. Badania psychologiczne kierowców, operatorów maszyn czy osób chcących uzyskać pozwolenie na broń przeprowadzane są w naszym gabinecie psychologicznym w Turku.

Obowiązek odbycia takich badań dotyczy m.in.:

  • Kandydatów na kierowców zawodowych - osoby, które chcą zdobyć uprawnienia do kierowania pojazdami takimi jak autobusy, ciężarówki czy pojazdy uprzywilejowane (np. karetki, pojazdy straży pożarnej). Mają na celu sprawdzenie, czy kandydat posiada predyspozycje do wykonywania zawodu kierowcy.
  • Kierowców, którzy stracili uprawnienia - osoby, które utraciły prawo jazdy z powodu przekroczenia dopuszczalnej liczby punktów karnych lub na skutek orzeczenia sądu o zakazie prowadzenia pojazdów mechanicznych.
  • Operatorów maszyn - badania psychotechniczne są obowiązkowe także dla operatorów różnych maszyn, takich jak dźwigi, koparki czy wózki widłowe.
  • Pracowników służb mundurowych - badania psychotechniczne są również wymagane od osób ubiegających się o pracę w służbach mundurowych, takich jak policja, straż pożarna czy straż graniczna.
  • Pozwolenie na broń - dotyczy nie tylko pracowników służb mundurowych, ale i innych u osób, u których jest ona narzędziem pracy np. myśliwych, strzelców sportowych, kolekcjonerów broni itd.